Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site van WWP Woodproducts BV (WWP) met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan WWP geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

WWP kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van WWP.
Hoewel WWP ernaar streeft de site permanent beschikbaar te hebben, kan WWP geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de site van WWP.